UWAGA STUDENCI !!!

OD  02.03.2017r do 14.03.2017r

Zajęcia z prof. dr hab. E. Jedlińską

nie odbędą się !!!

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania UWAGA STUDENCI !!! została wyłączona

UWAGA STUDENCI 1 ROKU 1 STOPNIA!

PIERWSZE ZAJĘCIA w semestrze letnim 2016/20107

z dr E. Kubiak i z dr. K. Cichoniem

odbędą się 03.03.2017r!!

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania UWAGA STUDENCI 1 ROKU 1 STOPNIA! została wyłączona

UWAGA STUDENCI I ROKU 2 STOPNIA!!!

Zajęcia z dr  B. Ciarkowskim                                                                                                 „Restauracja, konserwacja i rewitalizacja zabytków architektury” nie będą prowadzone w semestrze letnim.

Obowiązkowe są dwa pozostałe kursy z ochrony zabytków.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania UWAGA STUDENCI I ROKU 2 STOPNIA!!! została wyłączona

KOLOKWIUM POPRAWKOWE

z prof. dr hab. T . Bernatowiczem

23.02.2017r    od 12.30-14.30

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania została wyłączona

INFORMACJE DOTYCZĄCA OBOWIĄZKOWEGO SZKOLENIA z przedmiotu PRAWO AUTORSKIE.

INFORMACJE DOTYCZĄCA OBOWIĄZKOWEGO SZKOLENIA  z przedmiotu PRAWO AUTORSKIE
w roku akademickim 2016/2017 w UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM

Ukończenie e-kursu jest obowiązkowe dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę na I roku studiów w pierwszym semestrze nauki.
E-kurs „Prawo autorskie” jest przeznaczony do samokształcenia. Po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi studenci powinni rozwiązać test, który jest podstawą zaliczenia przedmiotu.
Zapoznanie się z materiałami szkoleniowymi i rozwiązanie testu
Aby zaliczyć e-kurs „Prawo autorskie” w Uniwersytecie Łódzkim należy:
otworzyć stronę WWW https://moodle.uni.lodz.pl;
zalogować się na platformie eCampus UŁ;
wejść do e-kursu Prawo autorskie 2016 i zarejestrować się, używając klucza dostępu;
zapoznać się z umieszczonymi w e-kursie materiałami;
rozwiązać test zaliczeniowy złożony z 15 pytań jednokrotnego wyboru;
Po zaliczeniu testu wynik zostanie zaimportowany do systemu USOS.

Logowanie na uczelnianej platformie eCampus UŁ
Za pomocą nazwy użytkownika i hasła — tak samo, jak do systemu USOSweb.
Dostęp do kursu odbywa się po wpisaniu odpowiedniego (dla danego wydziału) klucza dostępu, tj.:

Nazwa Wydziału: Wydział Filozoficzno-Historyczny                                                                 Kurs: Prawo autorskie 2016
Klucz dostępu do kursu: FH42

Szczegółowe informacje o e-kursie są dostępne na platformie eCampus UŁ.
Dodatkowe informacje
– W sprawach organizacyjnych związanych z realizacją e-kursu „Prawo autorskie” (informacje dot. obowiązku odbycia e-kursu, klucza dostępu do e-kursu itp.) należy kontaktować się z dziekanatem.
-W sprawach technicznych dotyczących realizacji e-kursu „Prawo autorskie” (trudności z logowaniem, usterki w działaniu platformy itp.) należy kontaktować się z Centrum Informatyki UŁ (email: helpdesk@uni.lodz.pl). W treści wiadomości należy podać swój login do systemu USOSweb oraz dokładnie opisać problem.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania INFORMACJE DOTYCZĄCA OBOWIĄZKOWEGO SZKOLENIA z przedmiotu PRAWO AUTORSKIE. została wyłączona

Konferencja „Ołtarz w świetle historii sztuki i teologii liturgii”

Katedra Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego
ma zaszczyt zaprosić do udziału w konferencji naukowej

„Okno, przez które wkracza do nas rzeczywistość Boga”.
Ołtarz w świetle historii sztuki i teologii liturgii,

która odbędzie się w dniach 1-2 czerwca 2017 r.

Z wyrazami szacunku,
Komitet naukowy:
prof. dr hab. Tadeusz Bernatowicz
prof. dr hab. Piotr Gryglewski

Strona konferencji

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Konferencja „Ołtarz w świetle historii sztuki i teologii liturgii” została wyłączona

Rekrutacja studentów UŁ na zagraniczne studia w ramach programu Erasmus na rok akademicki 2017/18

I etap rekrutacji – e-rejestracja w USOSWeb (od 16.01.17- 22.02.2017) i Oświadczenie

Oświadczenie dostępne jest na stronie BWZ:

http://bwz.uni.lodz.pl/llp-erasmus-studia/rekrutacja-201718

II etap rekrutacji – odbędzie się na poszczególnych Wydziałach UŁ.
Szczegółowe informacje w sprawie II etapu będą zamieszczone na stronach poszczególnych Wydziałów UŁ oraz u Koordynatorów Wydziałowych ds. programu Erasmus+.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Rekrutacja studentów UŁ na zagraniczne studia w ramach programu Erasmus na rok akademicki 2017/18 została wyłączona

Spotkanie wokół książki dr B.Ciarkowskiego

plakat-wydarzenie-3

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Spotkanie wokół książki dr B.Ciarkowskiego została wyłączona

Nagroda im. prof. Aleksandra Gieysztora

W imieniu Kapituły XVIII edycji Nagrody im. Profesora Aleksandra Gieysztora serdecznie zapraszam Państwa do rekomendowania kandydatów do konkursu.

Nagroda przyznawana jest za szczególne osiągnięcia w działalności mającej na celu ochronę dziedzictwa kulturowego w Polsce. Co roku Kapituła Nagrody pod przewodnictwem prof. Andrzeja Rottermunda nagradza trud oraz zaangażowanie osób i instytucji działających na tym polu. Nominacji mogą dokonać instytucje lub też – z ich rekomendacją – osoby fizyczne.

Nominacji mogą dokonać instytucje lub też – z ich rekomendacją – osoby fizyczne.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.nagrodagieysztora.pl

Nominacje przyjmowane będą do 21 października 2016 roku.

plakat_nagroda_im-a-gieysztora

 

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Nagroda im. prof. Aleksandra Gieysztora została wyłączona

Inauguracja roku i premiera książki

W naszej GALERII odnaleźć już można krótką  fotorelację z inauguracji roku akademickiego 2016/2017 w Katedrze Historii Sztuki połączonej z premierą książki dedykowanej Profesor Wandzie Nowakowskiej ACTA ARTIS. Studia ofiarowane Profesor Wandzie Nowakowskiej.

GALERIA

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Inauguracja roku i premiera książki została wyłączona