O kole...

Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Historyków Sztuki UŁ

Koło Naukowe Historyków Sztuki działa na Uniwersytecie Łódzkim nieprzerwanie od 2001 roku. Od dwudziestu dwóch lat aktywnie uczestniczy nie tylko w życiu kulturalnym Katedry, ale i całego Uniwersytetu. Koło zrzesza studentów i doktorantów, których pasją jest sztuka – zarówno ta najdawniejsza, jak i nowoczesna. Celem działania Koła jest twórcza wymiana myśli z zakresu wiedzy o sztuce, historii sztuki i architektury oraz estetyki, a jego członkowie reprezentują uczelnię na podczas konferencji i seminariów naukowych. Jednocześnie Koło Naukowe co roku organizuje ogólnopolskie konferencje naukowe, publikuje recenzowane monografie, a także angażuje się w działalność popularyzatorską prowadząc otwarte wykłady.

Dokonania Koła Naukowego Historyków Sztuki UŁ zostały docenione na arenie ogólnopolskiej, czego skutkiem było powierzenie mu organizacji III Kongresu Doktorantów i Studentów Historii Sztuki, który odbył się w październiku 2015 r.

W grudniu 2015 r. Koło otrzymało wyróżnienie w V edycji ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez Studencki Ruch Naukowy „StRuNa” w kategorii „Konferencja Roku 2015” za projekt „III Ogólnopolskiego Kongresu Studentów i Doktorantów Historii Sztuki”.

Opiekun Koła Naukowego

 prof. dr hab. Krzysztof Stefański

Współopiekun Koła Naukowego

dr Agnieszka Świętosławska

Koło Naukowe IHS

 

 

Koło Naukowe wydaje serię "Ars et scientia". Od 2013 r. wydane zostało 7 tomów, będących pokłosiem organizowanych przez Koło ogólnopolskich konferencji naukowych.

 

 

Koło Naukowe IHS