INSTYTUT HISTORII SZTUKI UŁ

DYREKTOR:

dr hab. Piotr Gryglewski, prof. UŁ

WICEDYREKTOR:

dr Agnieszka Świętosławska

KIEROWNICY KATEDR:

 

Siedziba Instytutu Historii Sztuki mieści się na ul. Narutowicza 65 w Łodzi.