TECHNE/TEXNH SERIA NOWA PÓŁROCZNIK INSTYTUTU HISTORII SZTUKI UŁ

Profil pisma

Celem periodyku jest prezentacja głównych nurtów badań prowadzonych w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego oraz współpraca z wiodącymi ośrodkami naukowymi, pozwalająca na publikację tekstów polskich i zagranicznych badaczy dziejów sztuki. Poszczególne tomy dotyczą poszczególnych zagadnień np. sztuki dawnej w Rzczeczypospolitej, teoria i estetyka sztuki nowoczesnej oraz sztuka obszarów pozaeuropejskich.

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki czasopismo "Techne. Seria Nowa" znajduje się w wykazie czasopism punktowanych z liczbą 20 punktów (grudzień 2021).

Redaktor naczelny

prof. UŁ dr hab. Piotr Gryglewski, Uniwersytet Łódzki, Polska

Kolegium redakcyjne

prof. UŁ dr hab. Tadeusz Bernatowicz, Uniwersytet Łódzki, Polska

prof. UŁ dr hab. Eleonora Jedlińska, Uniwersytet Łódzki, Polska

prof. UŁ dr hab. Aneta Pawłowska, Uniwersytet Łódzki, Polska

prof. dr hab. Krzysztof Stefański, Uniwersytet Łódzki, Polska

Sekretarze

dr Alina Barczyk, Uniwersytet Łódzki, Polska

dr Irmina Gadowska, Uniwersytet Łódzki, Polska

Dane kontaktowe

Redakcja TECHNE/TEXNH Seria nowa

Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego

ul. Narutowicza 65, 90-131 Łódź

e-mail: techne@uni.lodz.pl

Numery TECHNE/TEXNH Seria nowa dostępne są na stronie Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego

INFORMACJE DLA AUTORÓW I RECENZENTÓW

 • prof. dr hab. Juliusz A. Chrościcki, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polska
 • dr hab. Wioletta Kazimierska-Jerzyk, Uniwersytet Łódzki, Polska
 • prof. UŁ dr hab. Anna Marciniak-Kajzer, Uniwersytet Łódzki, Polska
 • prof. dr. Birgit Mersmann, IFK Internationales Forschungszentrum für Kulturwissenschaften, Kunstunversität Linz/NFS Bildkritik Universität Basel, Niemcy
 • prof. IS PAN dr hab. Jakub Sito, Instytut Sztuki PAN, Polska
 • Beate Störtkruhl, Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen in östlichen Europa, Niemcy
 • Phd Lukáš Novotný, Západočeská Univerzita v Plzni, Czechy
 • Prof. Juan Manuel Monterroso Montero, University of Santiago de Compostela, Hiszpania

 • prof. IS PAN dr hab. Aleksandra Bernatowicz / Polska Akademia Nauk
 • dr Beata Biedrońska-Słota / Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata
 • prof. IS PAN dr hab. Grażyna Bobilewicz / Polska Akademia Nauk
 • dr Justyna Bucknall-Hołyńska / Collegium da Vinci Poznań
 • dr hab. Katarzyna Chrudzimska-Uhera / Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. UKSW dr hab. Anna Sylwia Czyż / Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Waldemar Deluga / Ostravská Univerzita v Ostravě
 • prof. UŁ dr hab. Marek Gensler / Uniwersytet Łódzki
 • prof. UŁ dr hab. Witold Glinkowski / Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Albin Głowacki / Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Agnieszka Gralińska-Toborek / Uniwersytet Łódzki
 • prof. UAM dr hab. Jarosław Jarzewicz / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Jerzy Krzysztof Kos / Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ewelina Kostrzewska / Uniwersytet Łódzki
 • prof. UŁ dr hab. Anna Kowalska Pietrzak / Uniwersytet Łódzki
 • prof. UAM dr hab. Jacek Kowalski / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Svitłana Kravczenko / Lesya Ukrainka Eastern European National University
 • prof. UMK dr hab. Katarzyna Kulpińska / Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Michał Kurzej / Uniwersytet Jagielloński
 • prof. dr hab. Lechosław Lameński / Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II
 • prof. UMCS dr hab. Ewa Letkiewicz / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Aleksandra Łukaszewicz-Alcazar / Akademia Sztuki w Szczecinie
 • dr Joanna Maj / Uniwersytet Łódzki
 • prof. UG dr hab. Rafał Makała / Uniwersytet Gdański 
 • prof. dr hab. Jerzy Malinowski / Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata
 • prof. UAM dr hab. Bernadetta Manyś / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
 • prof. UMK dr hab. Ryszard Mączyński / Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Marta Miaskowska / Politechnika Łódzka
 • prof. UKSW dr hab. Janusz Nowiński / Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska-Kiljańczyk / Uniwersytet Gdański 
 • prof. IS PAN Hanna Osiecka-Samsonowicz / Polska Akademia Nauk
 • prof. UŁ dr hab. Janusz Pietrzak / Uniwersytet Łódzki
 • dr Jarosław Pietrzak / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 
 • prof. ASP dr hab. Olga Podfilipska-Krysińska / Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
 • prof. ASP dr hab. Michał Pszczółkowski / Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
 • prof. UŁ dr hab. Agnieszka Rejniak-Majewska / Uniwersytet Łódzki
 • dr Piotr Robak / Uniwersytet Łódzki
 • prof. KUL dr hab. Irena Rolska / Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • dr Adam Sitarek / Uniwersytet Łódzki
 • dr Karolina Stanilewicz / Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
 • prof. UPJPII dr hab. Ryszard Szmydki / Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • prof. dr hab. Grzegorz Sztabiński   Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
 • prof. UG dr hab. Tomasz Torbus / Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Cezary Wąs / Uniwersytet Wrocławski
 • ks. prof. dr hab. Andrzej Witko / Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • prof. UWr dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos / Uniwersytet Wrocławski

Techne 9_2022

 

 

Zobacz aktualny numer TECHNE/TEXNH Seria nowa 9(2022) 

 

 

Techne 9_2022